09 May 2019

İnsan Kaynakları

İGG GRUP BÜNYESİNDE YAPILAN İ.K DANIŞMANLIK HİZMETLERİ NORM KADRO DIŞINDA
KALAN PERSONEL ÖZLÜK İŞLERİNİN DIŞINDA İ.K PLANLAMASI İ.K SEÇME VE YERLEŞTİRME
PERFORMANS DEĞERLENDİRME DEĞERLENDİRİLEN BİREYLER ARACILIĞIYLA KURUMUN
GELİŞİMİNİ SAĞLAR